Patent Andorra

La llei andorrana està inspirada en el Conveni de la Patent Europea, amb les particularitats, 

a- No hi ha examen de fons.

b- Les sol.licituds es publicaran passats 16 mesos a comptar de la data del seu dipòsit, o si fos el cas, de la data de l’eventual prioritat unionista.

c- Les llengües de presentació són el Català, Espanyol, Anglès i Francès. Si l’idioma de presentació no és el Català, cal adjuntar una traducció simple al català, almenys de les reivindicacions.

d- Per poder actuar davant l’Oficina de Patents, nosaltres hem de disposar d’una autorització del titular.

e- En el cas que el titular de la Patent no sigui l’inventor, s’haurà d’aportar una declaració que especifiqui com s’ha adquirit el dret a la titularitat.

patents andorra

Autorització

Poder general d'autorització per actuar com a Agent de Patents al Principat d’Andorra (.doc)